Bibliotheek

WAT EN WAAR

De IJverige Wijven beschikt over een eigen bibliotheek.
U kan de catalogus van de bibliotheek van De IJverige Wijven vzw online raadplegen of 

door te  klikken 'My LibraryThing' in de widget in de rechterkolom

De bibliotheek omvat zowel patroonboekjes (Burda, Knipmode, Ottobre, Japanse boekjes,...), als handboeken met betrekking tot naaien, breien, haken, handwerk,... en is eigendom van De Ijverige Wijven OF van leden persoonlijk.
Op dit moment zijn slechts een klein aantal gecatalogeerd. Het aanbod wordt echter, met de bijdrages die de leden betalen, continu uitgebreid. Leden die de collectie willen helpen uitbreiden door (een deel van) hun privé collectie ter beschikking te stellen, nemen best contact op me mij.HOE

De bibliotheek omvat verschillende collecties: 'Alles', 'Boeken', 'Japans', 'Knipmode', 'Ottobre'

Vink onder 'Your Library' de collectie aan die U wil bekijken en U krijgt een overzicht van alle items in die collectie.

Per item kan U nagaan waar het zich bevindt (onder de kolom 'Comments') en of het beschikbaar is (onder de kolom 'Review'). In bepaalde gevallen vindt U onder de kolom 'Comments' ook een link naar meer info of naar een pdf file met een overzicht van alle patronen in het boekje.

In deze blogpost werd aan de hand van screenshots duidelijk getoond hoe het precies allemaal werkt.


 
REGLEMENT

TOEGANKELIJKHEID
*  De bibliotheek is enkel toegankelijk voor regelmatige leden van De IJverige Wijven.

*  Het materiaal dat uitgeleend wordt, dient enkel voor persoonlijk gebruik. Het wordt niet verder uitgeleend aan vrienden, familie, andere IJverige Wijven,...


RESERVEREN
*  U kan in de bibliotheek zien of het gewenste materiaal beschikbaar is (kolom 'Review') en waar het zich bevindt (kolom 'Comments'). (Ziet U deze kolommen niet, klik dan in de grijze balk bovenaan eerst op 'use it' naast de tekst 'deijverigewijven has a suggested style for viewing this library'.)

*  U neemt zelf contact op met de eigenaar van het materiaal om de uitleen te regelen. De gegevens daarvoor vindt U per materiaal in de kolom 'Comments' van de online catalogus. Zowel voor het ophalen als het terugbrengen wordt een exact uur afgesproken.

*  U bezorgt, ten laatste na de uitleentermijn van twee weken, het uitgeleende materiaal terug aan de persoon van wie U het ontleende. Respecteer hierbij de afgesproken tijd.

*  U kunt materialen die uitgeleend zijn reserveren. Zodra een gereserveerd werk beschikbaar is, ontvangt U daarvan bericht.


UITLEENTERMIJN, UITLEENHOEVEELHEID en UITLEENKOST
*  Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 2 weken.

*  De uitleentermijn kan verlengd worden met 1 periode van 2 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn door een ander lid.

*  Elk lid kan, per uitleenbeurt, maximum 3 materialen uitlenen.

*  De basisuitleentermijn is kosteloos. Wie de basisuitleentermijn overschrijdt betaalt een vergoeding van 1€ per materiaal en per dag.


AANSPRAKELIJKHEID
*  Vóór u de materialen die U wil lenen in gebruik neemt, moet u deze nazien op beschadiging en volledigheid. Als er problemen zijn, verwittigt U de eigenaar om te vermijden dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld.

*  U mag de materialen niet verder uitlenen. U bent en blijft aansprakelijk voor de op uw naam uitgeleende materialen, ook als die met of zonder uw goedkeuring of medeweten door een andere persoon worden geleend.

*  U draagt zorg voor alles wat U in de bibliotheek raadpleegt en leent. Bij verlies of beschadiging dient U de schade te vergoeden, met inbegrip van de eventuele verwerkingskosten. Het verschuldigde bedrag wordt door De IJverige Wijven bepaald. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook een vervangexemplaar aanbieden.


AUTEURSRECHTEN
* Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.


MISBRUIK
*  Het uitlenen van het materiaal houdt in dat het lid alle hierboven vermelde regels aanvaard. Bij het niet naleven van deze regels zal het bestuur van De IJverige Wijven contact opnemen en kan dit voordeel je mogelijks worden herzien of ontzegd.

*  De afgesproken datum en uur van ophalen en terugbrengen moet strikt gerespecteerd worden. Er mag enkel van de afgesproken datum en uur afgeweken worden of langer uitgeleend worden na contact met de persoon bij wie je het materiaal uitleende en na uitdrukkelijke toestemming van deze persoon. Dit geldt eveneens wanneer je het materiaal terugbezorgt op een bijeenkomst.

*  Om materiaal uit de bibliotheek te ontlenen, moeten leden minimum 4 bijeenkomsten per jaar bijwonen met een maximum van 3 opeenvolgende afwezigheden.